БАЙГАЛЬ ОРЧИН
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Ил тод байдал

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын албан хаагчдын албаны мэйл хаяг болон холбоо барих мэдээлэл

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ОВОГ НЭР: Н.ГАНТУЛГА

АЛБАН ТУШААЛ: ГАЗРЫН ДАРГА 

УТАС: 88038485


ОВОГ НЭР: Б.БАТХҮҮ

АЛБАН ТУШААЛ: АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН 

УТАС: 89006844


ОВОГ НЭР: Б.ЦЭРЭНСУГИР

АЛБАН ТУШААЛ: ОЙ, УС, ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА, ТОГТООЛ ШИЙДВЭР ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН 

УТАС: 88038798ОВОГ НЭР: М.МӨНХЗУЛ

АЛБАН ТУШААЛ: СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН САН, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 

ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

УТАС: 88582247ОВОГ НЭР: Б.Нямтуяа 

АЛБАН ТУШААЛ: ГАЗАР ГАЗРЫН ХЭВЛИЙ, ТҮҮНИЙ БАЯЛГИЙН АШИГЛАЛТ, ХӨРСНИЙ ДОРОЙТОЛ

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ,  БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

УТАС: 96444463ОВОГ НЭР: А.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

АЛБАН ТУШААЛ: ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГ, БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ, 

СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

УТАС: 99535777ОВОГ НЭР: А.ГАНЦЭЦЭГ

АЛБАН ТУШААЛ: ОРЧНЫ БОХИРДОЛ, ХИМИЙН ХОРТ БОДИС, БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

УТАС:86911900ОВОГ НЭР: С.ХИШИГЖАРГАЛ

АЛБАН ТУШААЛ: АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ 

УТАС:88020181


ОВОГ НЭР: А.НЭРГҮЙ

АЛБАН ТУШААЛ: НЯГТЛАН БОДОГЧ

УТАС:89049979
ОВОГ НЭР: Б.БАДРАХ 

АЛБАН ТУШААЛ: "ЦАГААН СУВАРГА, ДЭЛ УУЛ ОРЧМЫН" БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ

УТАС:88011451ОВОГ НЭР: Н.ГОМБОРАГЧАА

АЛБАН ТУШААЛ: "ЗАГИЙН УСНЫ ХООЛОЙ" УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ

ГАЗАР НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ

УТАС:88825793
ОВОГ НЭР: Ц.ӨЛЗИЙБАТ

АЛБАН ТУШААЛ: "ДЭЛГЭРХАНГАЙ УУЛ" УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ

ГАЗАР НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ

УТАС:89789958ОВОГ НЭР: П.БАТСАЙХАН

АЛБАН ТУШААЛ: "БАГА ГАЗРЫН ЧУЛУУ" УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ

ГАЗАР НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ

УТАС:96616066ОВОГ НЭР: Н.ГАНХУЯГ

АЛБАН ТУШААЛ: "ГУРВАНСАЙХАН УУЛ" ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ

ГАЗАР НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ

УТАС:99598951ОВОГ НЭР: Т.БАЯРСАЙХАН

АЛБАН ТУШААЛ: "АРГЫН ХАД" ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ

УТАС:98259814ОВОГ НЭР: Б.БАДАМХАНД

АЛБАН ТУШААЛ: ТОГООГИЙН РАШААН, ХААЛГАН ХАД ОРЧМЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ

ГАЗАР НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ

УТАС:88098829

Сүүлд нэмэгдсэн