БАЙГАЛЬ ОРЧИН
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Төрийн үйлчилгээ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРААС ҮЗҮҮЛДЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ үнэ төлбөргүй

Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах үйлчилгээний хөлс 50.000 төгрөг

Худаг гаргах, цооног өрөмдөх зөвшөөрөл олгох үнэ төлбөргүй

Ус ашиглуулах гэрээ үнэ төлбөргүй

Усны мэргэжлийн эрх олгох дүгнэлт гаргах үнэ төлбөргүй

Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулахад шаардлагатай материал

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ гаргуулахад бүрдүүлэх материал /Үйлчилгээ үнэ төлбөргүй/

1.     Төслийн байршил, хэрэгжих орчмын тойм зураг

2.     Газар эзэмших захирамжийн хуулбар кадастрын зураг

3.     Төслийн товч тодорхойлолт

4.     Аж ахуйн нэгжийн байгууллагын гэрчилгээний хуулбар

5.     Байгууламжийн зураг

6.     Төлөв байдлын тодорхойлолт

7.     Барилгын зураг төсөл

8.     Засаг даргын дэмжсэн бичиг

9.     Аж ахуйн нэгж бол албан тоот иргэн бол өргөдөл

Асууж тодруулах зүйлээ Б.Нямтуяа мэргэжилтнээс лавлана уу.

Сүүлд нэмэгдсэн