БАЙГАЛЬ ОРЧИН
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

ЗАГ МОДЫГ ТОГООЛЖ, УСАЛГАА АРЧИЛГААГ ХИЙЛЭЭ

     ӨНГӨРСӨН НАМАР ТАРЬСАН ЗАГ МОДНЫ УРГАЛТ 93,5%-ТАЙ БАЙНАДундговь аймгийн Өлзийт суманд орших улсын тусгай хамгаалалттай Загийн усны хоолойд заган ойг өргөжүүлэх, элсний нүүдлийг сааруулах зорилгоор улсын төсвийн 7,500,000 төгрөгийн хөрөнгөөр 3000 ширхэг бортоготой заг модыг 3 га талбайд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Сум дундын ойн ангийн албан хаагчид өнгөрсөн жил тарьсан.

Сүүлд нэмэгдсэн