БАЙГАЛЬ ОРЧИН
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Судалгаа, шинжилгээ

2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ЖУУЛЧДЫН ТОО

      Дундговь аймагт 5 зочид буудал, 7 дэн буудал, 13 ресторан, зоогийн газар үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 14 жуулчны бааз, 3 амралтын газар, 2 элсэн сувилал, 9 гэр буудал үйл ажиллагаа явуулж байна. 2023 оны байршуулах хэрэгсэл, жуулчны бааз, зочид буудал, гэр буудлаар хоноглосон 31951 гадаад жуулчид байрласан байна. 

СҮҮЛИЙН 4 ЖИЛИЙН ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

СҮҮЛИЙН 4 ЖИЛИЙН УС АШИГЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

СҮҮЛИЙН 4 ЖИЛИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

СҮҮЛИЙН 4 ЖИЛИЙН ОЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

СҮҮЛИЙН 4 ЖИЛИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Байгаль орчны статистик мэдээллийн сан

Ойн нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн сан

Ой зохион байгуулалтын ажлын мэдээллийн сан

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Сүүлд нэмэгдсэн