БАЙГАЛЬ ОРЧИН
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Төрийн үйлчилгээ

ЦООНОГ ӨРӨМДӨХ, ХУДАГ ГАРГАХАД ОЛГОХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь Усны тухай хуулийн 4 дүгээр бүлгийн 27 дугаар зүйлийн дагуу цооног өрөмдөх, худаг гаргах, голоос суваг шуудуу татах зөвшөөрөл авахдаа дараах бичиг баримтыг хавсаргана.

 

1. Албан хүсэлт /Иргэн гар өргөдөл/

2. Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

3. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт /иргэдийн нийтийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол/

4. Газрын гэрчилгээний хуулбар

5. Газрын байршлын кадастрын зураг

6. Геофизикийн хайгуулын дүгнэлт

7. Газар эзэмшүүлсэн /өмчлүүлсэн/ захирамжийн хуулбар

8. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /Иргэний үнэмлэхний хуулбар/

9. Мэргэжлийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар

10. Мэргэжлийн байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

11. Төлбөр тушаасан баримт

Цахимаар үйлчилгээ авах бол энд дарна уу...

 

Сүүлд нэмэгдсэн