БАЙГАЛЬ ОРЧИН
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

ТАЛБАЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

   "Цэгц билиг" сургуулийн сурагчид болон "Политехникийн коллеж"-ийн оюутнуудад Сум дундын ойн ангийн Мод үржүүлгийн талбайд улиас модыг мөчрөөр гадна талбайд тарих сургалт дадлага ажлыг хийлээ. Мөн тарьц суулгацыг хэрхэн бэлтгэдэг, талаар мэдээлэл өглөө. Өнөөдөр суулгасан мөчир 1-3 жилийн дараа тарьц, суулгац болон таны гарт очих болно. Дадлага ажил хийсэн сурагчиддаа баярлалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн