БАЙГАЛЬ ОРЧИН
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

СУРГУУЛИЙН СУРАГЧИД НИЙТ 11 ТОНН 120 КГ ДАХИВАР ЦУГЛУУЛЛАА

         “ОРОН НУТАГТАА ОРУУЛАХ БИДНИЙ ХУВЬ НЭМЭР” уралдааны дүн гарлаа. Хог хаягдлаас үүдэлтэй хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, сурагчдад хог хаягдлаа ангилан ялгах дадал хэвшил суулгах, хог хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, Баялаг төвийн үйл ажиллагааг сурталчлах, дэмжих зорилгоор зохион байгуулсан “Орон нутагтаа оруулах бидний хувь нэмэр” уралдааныг 2024 оны 03 сарын 18-ны өдрөөс 05 сарын 18-ны өдөр хүртэл 2 сарын хугацаанд зохион байгууллаа. 

          Уралдаанд Сайнцагаан сумын Ерөнхий боловсролын 5 сургууль, Политехник коллеж, Гурвансайхан сумын сургууль оролцсон ба нийт 31 ангийн 1000 орчим хүүхэд, ангийн багш, эцэг эхийн хамт оролцлоо. Уралдааны явцад уралдаанд оролцогч ангиудын цуглуулсан дахивар нөөцийг Баялаг төв 6 удаа хүлээн авч нийт 11тн 120кг дахивар цуглуулж тэр хэмжээний хогийг хогийн цэгт булагдахаас, ил задгай хаягдахаас урьдчилан сэргийлсэн байна. Мөн уралдаанд оролцогч ахлах ангийн сурагчид уралдааны шаардлагын дагуу нийтийн эзэмшлийн талбайг цэвэрлэж, иргэдийг хог хаягдлаа ангилан ялгах, ил задгай хог хаяхгүй байхад уриалсан бичлэгийг Баялаг төвийн цахим хаягаар түгээсэн. Уралдааны хүрээнд 6 сургуулийн 15 ангийн оюутан, сурагчид нийтийн эзэмшлийн талбай болон гэр хорооллын 15 газрыг цэвэрлэж өмнө ба дараа зургаа илгээсэн. Уралдааны хүрээнд ирүүлсэн бичлэг 253700 хүнд цахимаар хүрсэн байна. Уралдааны шагнал гардуулах үйл ажиллагааг 2024 оны 05 сарын 21-ны өдөр Чагдаржавын талбайд зохион байгуулж Сайнцагаан сумын Засаг даргын тамгын газраас уралдааны мөнгөн шагнал, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас оролцсон анги бүрд хог хаягдлаа ангилан ялгах мэдээлэл бүхий хөөсөн самбар, Баялаг төвөөс уралдаанд оролцсон нийт ангиудад цаг, хүүхдүүдэд зайрмаг тарааж хүүхдүүдийг урамшууллаа.

ШАЛГАРУУЛАЛТ: Уралдааны 1-7 дугаар ангийн ангилалд Эрдмийн далай сургуулийн н.Наранбат багштай 5б анги 1-р байр, Эрдмийн далай сургуулийн Б.Сүрэндарь багштай 7a анги 2-р байр, Говийн ирээдүй цогцолбор сургуулийн н.Уранцэцэг багштай 6б анги 3-р байранд шалгарсан. 8-12 дугаар ангийн ангилалд Мандал сургуулийн Л.Мөнхсүрэн багштай 11А анги 1-р байр, Говийн ирээдүй цогцолбор сургуулийн У.Рагчаа багштай 10В анги 2-р байранд,Говийн ирээдүй цогцолбор сургуулийн Б.Цээдорж багштай 11Б анги 3-р байранд, Шилдэг сургуулиар Говийн ирээдүй цогцолбор сургууль шалгарлаа.

Сүүлд нэмэгдсэн