БАЙГАЛЬ ОРЧИН
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

ЭХ ДЭЛХИЙГЭЭ АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛААС АВАРСАН БААТРУУДДАА ДАХИН БАЯР ХҮРГЭЕ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠬᠣᠭ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ

3000 ширхэг заг мод тарилаа

Онцлох мэдээ

"ITM-2023" АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ҮЗЭСГЭЛЭНД ДУНДГОВЬ АЙМАГ ОРОЛЦОЖ БАЙНА

“ОЙ МОД” БАРИМТАТ КИНОГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Цаг үеийн мэдээ

СУРГУУЛИЙН СУРАГЧИД НИЙТ 11 ТОНН 120 КГ ДАХИВАР ЦУГЛУУЛЛАА

ЗАГ МОДЫГ ТОГООЛЖ, УСАЛГАА АРЧИЛГААГ ХИЙЛЭЭ

ТАЛБАЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

АНХААРААРАЙ АНХААРААРАЙ ❗️❗️❗️

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА (ДАХИН ЗАРЛАВ)

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХАД ӨӨРСДИЙН ДУУ ХООЛОЙГОО НЭГТГЭСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ШАГНАЖ УРАМШУУЛЛАА

Төрийн үйлчилгээ

Видео мэдээлэл

ХУВАНЦАР ХАЯГДЛАА ХААНА ТУШААХ ВЭ?

АЙМГИЙН ТӨВӨӨС БУСАД 14 СУМАНД "АНГИЛЪЯ-АРИГЛАЯ-АШИГЛАЯ" аян

Дундговь аймагт дахивар авах "Баялаг төв"

ШИЛДЭГ НОГООН БАЙГУУЛАМЖТАЙ СУМ, ААНБ, АЙЛ ӨРХ ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААН

Санал асуулга

Манай байгууллагад ирсэн санал, гомдол, хүсэлт, хандсан асуудлын хүрээнд шаардлагатай хариу мэдээлдэг байдал

Дундговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйлчилгээний чанар, ил тод, шуурхай байдал, үйлчилгээний хүртээмжийн бодит байдлыг үнэлүүлж, түүнд дүн шинжилгээ хийн цаашид өөрчлөх, сайжруулах, хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах үйл ажиллагааг тодорхойлоход оршино.

100.00%
1 - 2 хоногт хариу мэдээлдэг
0.00%
3- 7 хоногт хариу мэдээлдэг
0.00%
7 - 14 хоногт хариу мэдээлдэг
0.00%
14 -с дээш хугацаанд хариу мэдээлдэг
Санал өгсөнд баярлалаа