Аялал жуулчлалын газар

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/618 тушаалаар байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам шинэчлэгдсэний дагуу загваруудыг орууллаа 

Бүрдүүлэх материал
1
2

Овог: Сэнгэдоо

Нэр: Хишигжаргал

Албан тушаал: Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Утас: 88020181

Бүрдүүлэх материал
1 Татаж авах
Бүрдүүлэх материал
1Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт Татаж авах
Бүрдүүлэх материал
1Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэхэд зориулсан мэдээлэл Татаж авах
2Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэхэд шаардлагатай материалууд Татаж авах
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА