Аялал жуулчлалын газар

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/618 тушаалаар байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам шинэчлэгдсэний дагуу загваруудыг орууллаа 

Бүрдүүлэх материал
1
2
3
4 Татаж авах

ХУДАГ ГАРГАХ, ЦООНОГ ӨРӨМДӨХӨД ЗӨВШӨӨРӨЛ

ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 

  1. Гар өргөдөл
  2. Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
  3. Газрын гэрчилгээний хуулбар
  4. Газрын байршлын кадастрын зураг
  5. Геофизикийн хайгуулын дүгнэлт
  6. Газар эзэмшүүлсэн /өмчлүүлсэн/ захирамжийн хуулбар
  7. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

  1. Мэргэжлийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
  2. Мэргэжлийн байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  3. Багийн иргэдийн нийтийн хурлын тэмдэглэл болон тогтоол

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Бүрдүүлэх материал
1 Татаж авах
Бүрдүүлэх материал
1
2Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт Татаж авах
Бүрдүүлэх материал
1Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэхэд зориулсан мэдээлэл Татаж авах
2Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэхэд шаардлагатай материалууд Татаж авах
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА