14 ХОНОГИЙН ӨМНӨ ТАЛБАЙН СУРГАЛТААР ХҮҮХДҮҮДИЙН ТАРЬСАН МӨЧИР ИЙНХҮҮ УРГАЖ БАЙНА

14 ХОНОГИЙН ӨМНӨ ТАЛБАЙН СУРГАЛТААР ХҮҮХДҮҮДИЙН ТАРЬСАН МӨЧИР ИЙНХҮҮ УРГАЖ БАЙНА

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын сургалтын төлөвлөгөөний хуваарийн дагуу ерөнхий боловсролын сургуулийн "Хүмүүнлэг" сургуулийн 8 дугаар ангийн сурагчид, "Политехникийн коллеж"-ийн ойн инженерийн ангийн багш оюутнуудад мөчрөөр тарьц, суулгац хэрхэн ургуулах талаар талбайн сургалт өгсөн билээ. 14 хоногийн өмнө тарьсан улиас модны мөчир ийнхүү ургаж байна. Суулгасан мөчир 1-3 жилийн дараа тарьц, суулгац болон таны гарт очих болно.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА