ЗАМ ДАГУУ МОДНЫ УСАЛГААГ НЭГДСЭН БАЙДЛААР ХИЙНЭ

ЗАМ ДАГУУ МОДНЫ УСАЛГААГ НЭГДСЭН БАЙДЛААР ХИЙНЭ

2021 оноос эхлэн улсын чанартай зам дагуу ногоон байгууламж бий болгох ажилд 72 ААНБайгууллагын 1947 албан хаагч, ажилчид 17000 ширхэг мод тарьж оролцож байв. Цаашид зам дагуу тарьсан модны усалгааг нэгдсэн байдлаар Хот тохижуулах газраас хийх болно.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА