НӨХӨН ТАРИЛТ ХИЙЖ БАЙНА

НӨХӨН ТАРИЛТ ХИЙЖ БАЙНА

Цагдаагийн постоос Шаргын хөшөө чиглэлийн улсын чанартай авто зам дагуу таригдсан ногоон байгууламжийн нөхөн тарилтыг хийнэ. Нөхөн тарилтын ажилд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Сайнцагаан сумын Засаг даргын тамгын газраас хяналт тавьж, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын "Ногоон ажлын байр" хөтөлбөрөөс 10 хүн түр ажлын байраар хангагдан ажиллаж байна. Нийт 15000 мод тарихаас одоогоор 5000 ширхэг мод тариад байна.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА