МОНГОЛД ЗОЧЛОХ ЖИЛИЙН ХҮРЭЭНД ЗАХИРАМЖ ГАРЛАА

МОНГОЛД ЗОЧЛОХ ЖИЛИЙН ХҮРЭЭНД ЗАХИРАМЖ ГАРЛАА

Монгол улсын Засгийн газрын 2022 оны 264 дүгээр тогтоолоор 2023-2024 оныг “Монголд зочлох жил” болгон зарласантай холбогдуулан аймаг, сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, үйлчилгээний байгууллагууд ариун цэврийн өрөөг үнэгүй, нээлттэй болгож, иргэд жуулчдад чөлөөтэй үйлчлүүлэх боломжийг бүрдүүлэх үүднээс аймгийн Засаг даргын захирамж гарлаа.http://baigali.du.gov.mn/3262сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА