АДУУНЫ ӨВ СОЁЛЫН БАЯР

АДУУНЫ ӨВ СОЁЛЫН БАЯР

"АДУУНЫ ӨВ СОЁЛЫН БАЯР" хөтөлбөр

Дуу хуур, өв соёлын өлгий нутаг Дундговь аймаг нь нүүдэлчин түмний адуун соёлыг харуулах “Адууны өв соёлын баяр” эвент арга хэмжээг Адаацаг сумын “Сүм хөх бүрд” түүх, соёлын дурсгалт газарт 09 дүгээр сарын 10, 11-нд болно.

"АДУУНЫ ӨВ СОЁЛЫН БАЯР"
Дуу хуур, өв соёлын өлгий нутаг Дундговь аймаг нь нүүдэлчин түмний адуун соёлыг харуулах “Адууны өв соёлын баяр” эвент арга хэмжээг Адаацаг сумын “Сүм хөх бүрд” түүх, соёлын дурсгалт газарт 09 дүгээр сарын 10, 11-нд болно.


сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА