СУМДАД 5 ГА ТАЛБАЙД ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛЛАА

СУМДАД 5 ГА ТАЛБАЙД ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛЛАА

Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар жил бүр 5 га талбайд ойн зурвас байгуулдаг. Аймгийн засаг даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/337 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2021 оны 09 дүгээр сарын 15-18-ны өдрүүдэд Эрдэнэдалай, Дэрэн, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Гурвансайхан сумдад ажиллаа. Ойн зурвас байгуулах ажлын амьдралтын хувь 75.6%.
 сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА