ДЭЛГЭРХАНГАЙ УУЛ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ

ДЭЛГЭРХАНГАЙ УУЛ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд болон Дундговь аймгийн Засаг даргын 2021 онд байгаль орчин, аялал жуулчлалын бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх гэрээнд заасны дагуу Дэлгэрхангай сумын нутагт орших байгалийн нөөц ангиллаар улсын тусгай хамгаалалттай "Дэлгэрхангай уул"-ыг тусгай хамгаалалттай газар нутгийн өнгө төрхөд нийцүүлэн 12 ширхэг хилийн баганыг мэргэжлийн байгууллагаар, эрэгтэй, эмэгтэй БИО 00, түр будааллах цэгийн мэдээллийн самбар, орох, гарах хаалга хийх тохижилтын ажлыг байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын албан хаагчид тус тус хийж гүйцэтгэлээ.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА