МӨЧРӨӨР МОД БЭЛТГЭВ

МӨЧРӨӨР МОД БЭЛТГЭВ

Сум дундын ойн ангийн Мод үржүүлгийн талбайд улиас, сухай, мөнгөлөг улиас, бургас 12500 ширхгийг мөчрөөр гадна талбайд, Шар хуайс, голт бор, жигд, монос, бүйлс, агч зэрэг 7,5 кг үрийг хүлэмжинд тариад усалгаа ачиргааг тогтмол хийж байна. Бидний суулгасан мөчир 2 жилийн дараа суулгац болж та бүхэнд очно.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА