8 ТҮМЭН МОД ТАРИХ ХӨДӨЛГӨӨН ӨРНӨСӨӨР

8 ТҮМЭН МОД ТАРИХ ХӨДӨЛГӨӨН ӨРНӨСӨӨР

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас санаачилсан "8 түмэн мод тарих хөдөлгөөн"-д айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагууд идэвхтэй оролцож, мод тарих ажил эрчимтэй үргэлжилж байна. сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА