ЭЭЛЖИТ ЦАХИМ СУРГАЛТ

ЭЭЛЖИТ ЦАХИМ СУРГАЛТ

Байгаль орчны захиргааны статистик мэдээлэл бүрдүүлэх цахим сургалтыг 15 сумын байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зохион байгууллаа.

Та бүхэн https://eic.mn/ байгаль орчны мэдээллийн сангаас хэрэгтэй мэдээллээ аваарай.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА