БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧДЫН САНААЧИЛГААР 7 ӨРХӨД ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧДЫН САНААЧИЛГААР 7 ӨРХӨД ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын улс, орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгаль хамгаалагчдын санаачилгаар байгууллагын албан хаагчид хуримтлал үүсгэн 1 сая төгрөгөөр Ковид-19 цар тахлын хүнд цаг үед олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, асран халамжлах хүнгүй өндөр настангуудыг сонгон 7 өрхөд түлш болон хүнсний зүйлийн тусламж үзүүлэв. сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА