12 ДУГААР САРЫН БИО ТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

12 ДУГААР САРЫН БИО ТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас цаг үеийн нөхцөл байдал хүндэрсэнтэй холбогдуулж  аймгийн Засаг даргад хүсэлт тавьсны дагуу  326 боодол өвсийг улс, аймгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн зэрлэг амьтдад тавьж өгч байна.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА