ЦОГЦ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

ЦОГЦ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас “Дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлыг ангилан ялгах цэг байгуулж, хог хаягдлын зохистой менежментийг дэмжих” ажлын хүрээнд тогтвортой хөгжил, байгаль орчин, хог хаягдлын талаарх шаардлагатай мэдээ мэдээллийг хүргэхийн зэрэгцээ хог хаягдлын нөхцөл байдлын талаарх судалгаа явуулж  үр дүнд үндэслэн тухайн бүс нутагт тохирсон хог хаягдлыг зохистой менежментийг бий болгох зорилгоор цогц сургалт 2020 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр БОАЖГазарт зохион байгуулагдах тул сонирхсон аж ахуйн нэгж, иргэдийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА