МОД ТАРЬСАН ИРГЭДЭЭ УРАМШУУЛАВ

МОД ТАРЬСАН ИРГЭДЭЭ УРАМШУУЛАВ

          Сум дундын ойн ангиас тарьц суулгац авсан иргэдийн дунд айл өрхийг хашаандаа мод тарихыг дэмжих зорилгоор азтан шалгаруулах сугалааг зохион байгуулав. Нийт 147 иргэн оролцсоноос Сайнцагаан сумын 2 иргэн, Дэлгэрхангай сумын 1 иргэн шалгарч мод тарих, арчлахад шаардлагатай багаж хэрэгслээр шагнаж урамшуулав. сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА