БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЭРХ СУНГАГДЛАА

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЭРХ СУНГАГДЛАА

Аймгийн тусгай хамгаалалттай Гурвансайхан сумын "Уул Гурвансайхан" орчмын 146600 га талбайг хариуцан ажилладаг байгаль хамгаалагч Н.Ганхуяг 2019 онд улсын байцаагчийн эрхтэйгээр ажил үүргээ гүйцэтгэсэн билээ. 2020 онд улсын байцаагчийн эрхтэй ажиллах шаардлага ханган үргэлжлүүлэн эрх нь сунгагдлаа. сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА