2020 ОНЫ БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ӨДРИЙН МЭДЭЭ

2020 ОНЫ БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ӨДРИЙН МЭДЭЭ

Бүх нийтээр мод тарих өдрийн мэдээ. 2020.05.09

20 дах удаагийн "Бүх нийтээр мод тарих өдөр"-өөр аймгийн хэмжээнд 68 ААНБайгууллага, 271 өрхийн 1430 иргэн 10100 мод тарьсан байна. 2020 оны хувьд иргэд хувийн эзэмшлийн хашаандаа мод тарих нь илүү нэмэгдсэн. 

2010 оноос хойш зохион байгуулсан “Бүх нийтээр мод тарих өдөр” арга хэмжээнд 2010-2020 онуудад аймгийн хэмжээнд 1128 аж ахуйн нэгж байгууллагын 26693 иргэн 120.02 сая төгрөгийн хөрөнгөөр нийт 159498 ширхэг мод тарьсан байна. сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА