АЛБАН ХААГЧДАД АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

АЛБАН ХААГЧДАД АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар "Улаан загалмай"-н гишүүн байгууллага болоод 3 жил боллоо.

“Улаан загалмайн” 2020 оны гишүүнчлэлийг сунгах, донорын шинжилгээ өгөв.

Мөн анхны тусламж үзүүлэх сургалт /цус алдсан үед, амьсгалын үйл ажиллагаа алдагдсан үед, зүрхний үйл ажиллагаа гэнэт зогсох үед, гар хөлийн яс хугарсан үед үзүүлэх анхны тусламжийн талаар/ тус тус албан хаагчиддаа зохион байгуулав.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА