АЙМАГ, СУМЫН ТӨВИЙН БҮСЧИЛСЭН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИНЭ

 АЙМАГ, СУМЫН ТӨВИЙН БҮСЧИЛСЭН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИНЭ

“Азийн хөгжлийн банк”-ны санхүүжилтээр Дундговь айммагт хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй "Аймаг, сумын төвийн бүсчилсэн, ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр"-т тус аймгийг хамруулах боломжийг судлах, эхний ээлжинд бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх боломжтой дэд бүтцийн асуудлыг тодорхойлох зорилгоор аймагт ажиллаж байгаа зөвлөх багтай Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Ус цаг, уур орчны шинжилгээний газар, Их газрын чулуу байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны дарга, мэргэжилтнүүд уулзалт хийж, шаардлагатай суурь мэдээллээр хангаж ажиллав.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА