ОРЧНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙВ

ОРЧНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙВ

Сайнцагаан сумын Засаг даргын захирамжаар сар бүрийн сүүлийн долоо хоногийн Баасан гарагт аж ахуйн нэгж байгууллагууд, Бямба гарагт айл өрхүүд орчны цэвэрлэгээ хийдэг. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын албан хаагчид 50 метр орчимд цэвэрлэгээ хийлээ.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА