ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль болон түүнийг дагалдан гарсан 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх журмууд, Засгийн газрын тогтоолыг Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газрын захиргаатай хамтран сумдын Засаг дарга, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, татварын байцаагч нарт цахимаар мэдээлэл өгөв.
 сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА