“ХҮМҮҮН БИЧИГТЭН” ХАМТ ОЛОН

“ХҮМҮҮН БИЧИГТЭН” ХАМТ ОЛОН

Дундговь аймгийн БОАЖГ-ын хамт олон “Үндэсний монгол бичгийг дээдлэгч” хамт олон болох зорилт дэвшүүлээд байгууллагаараа “Хүмүүн бичиг” сонинг захиаллаа.

 “Үндэсний монгол бичгийг дээдлэгч” хамт олон болох зорилт тавин байгууллагынхаа гадна хаягжуулалт, албан хаагчдын өрөөний хаяг, байгууллагаас зохион байгуулдаг үйл ажиллагаа, уралдаан тэмцээний өргөмжлөлийг монгол бичгээр бичиж хамт олноо болоод олон нийтийг уриалдаг.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА