ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ

ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ

Томуу, томуу төст өвчин, шинэ коронавирусын болзошгүй халдварын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байгууллагын албан хаагчдыг халуун хэмжигч, амны хаалт, гар ариутгагчаар хангаж, 0-5 насны хүүхэдтэй ажилтнуудын ажлын цагийг 6 цаг болгож, газрын даргын "Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, богиносгосон цагаар ажиллуулах тухай" тушаал гарлаа. 

#Эрүүл мэнд, Эрхэм баялаг сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА