2019 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2019 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

"Бүтээн байгуулалт иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ"-ний жилийн зорилт, Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажилууллах зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний тайланг хэлтэс, агентлагуудын албан хаагчид, удирдлагууд болон иргэдэд танилцууллаа.
 сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА