БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР, ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗАР 2020 ОНД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГАА БЭХЖҮҮЛНЭ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР, ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗАР 2020 ОНД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГАА БЭХЖҮҮЛНЭ

  Сайнцагаан сумаас "Орчны тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх" жил болгосонтой холбогдуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Хот тохижуулах газар 2020 оны хамтран хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний талаар санал солилцлоо. 15000 цэцгийн баяр, хотын ногоон байгууламж төлөвлөлт, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, төрөл бүрийн үзэсгэлэн зохион байгуулах ажлуудыг хамтран хэрэгжүүлэхээр боллоо. сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА