БУЛГИЙН ЭХИЙГ ХАШИЖ ХАМГААЛЛАА

БУЛГИЙН ЭХИЙГ ХАШИЖ ХАМГААЛЛАА

2019 оны Дундговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын 2,5 сая төгрөгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж Дэлгэрхангай сумын 3 дугаар багийн нутагт орших "Арбулаг"-ийн эхийг хашиж хамгаалж, тохижууллаа. "Арбулаг"-аас 20-иод өрхийн 20000 гаруй мал ундаалж байна. Хамтран ажилласан Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын тамгын газрын хамт олонд талархлаа. сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА