Зөвлөмж

Зөвлөмж

"Уяхан замбуу тивийн наран" урлагийн их наадмын үеэр хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор түр зохион байгуулах худалдаа үйлчилгээ, явуулын болон түргэн хоолны цэгүүдэд хоол хүнсний гаралтай халдвар хордлогоос сэргийлж хууль, дүрэм журам, стандартыг хангаж ажиллах талаарх зөвлөмжийг хүнсний чиглэлийн худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдэд хүргэж байна.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА