Монгол Улсын Засгийн газар
Хог хаягдлыг бууруулах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, устгах үйл ажиллагаа эрхэлсэн болон хаягдалгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг сурталчилж урамшуулал олгох журам
2018-07-02
№: 236
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА