Тушаал

#Акт №НэрОгноо
1А/41Зөвшөөрөл олгох тухай 2020-09-09
2А/40ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-08-21
3А/38ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-07-23
4А/33ЗАРДАЛ ГАРГАХ ТУХАЙ 2020-07-10
5А/34СУРГАЛТЫН ЗАРДАЛ ГАРГАХ ТУХАЙ 2020-07-10
6А/32ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2020-06-23
7А/31АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2020-06-22
8A/402ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2020-05-26
9А/402Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах саналыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд ирүүлэхэд мөрдөх журам2020-05-26
10А/29СУРГАЛТЫН ЗАРДАЛ ГАРГАХ ТУХАЙ2020-05-22
11А/27ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-05-20
12А/28ХҮҮХДИЙН БАЯРТ ЗАРДАЛ ГАРГАХ ТУХАЙ2020-05-20
13A/26ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-05-07
14А/25УЛИРЛЫН МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ, УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ2020-04-24
15А/24АЛБАН ХААГЧДАД ЦАЛИНГИЙН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2020-04-16
16А/22УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-04-13
17А/23УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-04-13
18А/21УРАЛДААН ЗАРЛАХ ТУХАЙ 2020-04-09
19A/13Зэрэг дэв олгох тухай 2020-04-06
20А/14БОГИНОСГОСОН ЦАГААР АЖИЛЛАХЫГ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 30-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ СУНГАХ ТУХАЙ2020-04-06
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА