Тушаал

#Акт №НэрОгноо
1А/08Хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, индекс батлах тухай 2023-04-18
2А/09Тамга, тэмдэг түших, хэвлэмэл хуудас хариуцсан албан тушаалтныг шинэчлэн томилох тухай2023-04-18
3A/06Мэргэжлийн анги томилох тухай 2023-04-10
4А/07Галын аюулгүй байдлыг хангах бүлгэм шинэчлэн байгуулах тухай 2023-04-10
5A/04Зөвлөл шинэчлэн батлах тухай 2023-03-21
6A/03Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2023-02-20
7A/02Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2023-02-14
8А/01Байгууллагын бүтэц орон тоо, цалин, нэмэгдэл батлах тухай 2023-01-16
9А/13ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2022-05-25
10А/14ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2022-05-25
11А/15Зардал гаргах тухай 2022-05-25
12А/12ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2022-05-23
13А/10ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2022-05-09
14А/11ЭД ХӨРӨНГИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ ТООЛЛОГО ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2022-05-09
15Б/15Э.УЯНГАД ЖИРЭМСНИЙ БОЛОН АМАРЖСАНЫ АМРАЛТ, ХҮҮХЭД АСРАХ ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ ТУХАЙ 2022-05-09
16А/7 Сургалтын зардал гаргах тухай 2022-03-25
17Б/10Дэмжлэг, тусламж үзүүлэх тухай 2022-03-17
18Б/11Идэвхтэн байгаль хамгаалагч томилох тухай 2022-03-17
19Б/09Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2022-03-09
20Б/08Төрийн жинхэнэ албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай 2022-03-07
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА