Тушаал

#Акт №НэрОгноо
1А/32ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2021-09-08
2А/31ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2021-09-01
3А/30ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2021-07-28
4А/28АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2021-06-23
5A/29ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАРТ ХӨРӨНГӨ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2021-06-23
6A/27ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ТУХАЙ 2021-06-21
7А/26ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2021-06-18
8A/17ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ТУХАЙ2021-04-26
9Б/05УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2021-04-15
10А/16АВТО МАШИНЫ ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТЫН НОРМ ТОГТООХ ТУХАЙ2021-04-15
11A/19ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ ОЛГОХ ТУХАЙ2021-03-02
12A/09АХМАДУУДАД ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЖ, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2021-02-08
13Б/01; Б/02ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ2021-01-15
14А/41Зөвшөөрөл олгох тухай 2020-09-09
15А/40ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-08-21
16А/38ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-07-23
17А/33ЗАРДАЛ ГАРГАХ ТУХАЙ 2020-07-10
18А/34СУРГАЛТЫН ЗАРДАЛ ГАРГАХ ТУХАЙ 2020-07-10
19А/32ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2020-06-23
20А/31АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2020-06-22
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА