Захирамж

#Акт №НэрОгноо
1А/287Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-11
2A/249Ариун цэврийн өрөөгөөр иргэд, жуулчид үйлчлүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх тухай 2023-04-21
3А/427 А/4Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох, бүсэд мөрдөх дүрэм журам батлах тухай2023-02-01
4А/431ҮҮСЭХ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ БОЛОН ИМПОРТЛОГЧ ХАРИУЦАХ ЗАРИМ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖАГСААЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ ХАНГАХ ТУХАЙ2021-11-23
5А/337Ойн зурвас хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-09-07
6А/26АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2021-01-18
7А/186Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Нөхөн сэргээлт-2020/2020-07-17
8A/09Ашигт малтмал тээвэрлэлтийн журам батлах тухай 2020-01-20
9A/394ХОГ ХАЯГДЛЫН ОЛОН НИЙТИЙН БАЙЦААГЧ АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ 2019-11-05
10А/393ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨВЛӨРСӨН ЦЭГИЙН БОЛОН ХОГ ХАЯГДЛЫГ СЭРГЭЭН АШИГЛАХ, УСТГАХ, БУЛШЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ2019-11-05
11A/409Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-26
12А-338Нөхөн сэргээлтийн ажлыг хүлээн авах, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, актын загвар батлах тухай 2018-08-21
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА