Хууль, журам

#Акт №НэрОгноо
102Монголд зочлох жил болгон зарласантай холбогдуулан "Эрүүл аюулгүй-Цэвэр орчин" бүрдүүлэх арга хэмжээний тухай 2023-02-28
202БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ2022-01-05
358Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 2021-10-04
402ЦӨЛЖИЛТИЙН ЭСРЭГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ТУХАЙ 2021-04-26
589ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ2020-05-07
6А/809БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ ЭРХ ОЛГОХ ЖУРАМ 2020-04-01
7A/618БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАН БАТЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ2019-10-29
8А/428Хог хаягдлын улсын мэдээллийн нэгдсэн сангийн тогтолцоо, бүрдэл болон мэдээлэл төвлөрүүлэх журам2018-12-25
9236Хог хаягдлыг бууруулах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, устгах үйл ажиллагаа эрхэлсэн болон хаягдалгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг сурталчилж урамшуулал олгох журам2018-07-02
100ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2017-12-07
1191ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ2017-12-07
122Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2017-05-12
1392ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ2016-12-01
14А/03БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНД ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ 2014-01-06
1522Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай хууль2012-07-21
1622Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль2012-07-21
1722Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль 2012-07-21
183Хөрс хамгаалах цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль2012-06-21
1922Усны тухай хууль2012-06-21
2022Амьтны тухай хууль 2012-06-21
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА