Хууль, журам

#Акт №НэрОгноо
1A/618БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАН БАТЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ2019-10-29
2А/428Хог хаягдлын улсын мэдээллийн нэгдсэн сангийн тогтолцоо, бүрдэл болон мэдээлэл төвлөрүүлэх журам2018-12-25
3236Хог хаягдлыг бууруулах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, устгах үйл ажиллагаа эрхэлсэн болон хаягдалгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг сурталчилж урамшуулал олгох журам2018-07-02
40ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2017-12-07
52Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2017-05-12
622Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай хууль2012-07-21
722Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль2012-07-21
822Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль 2012-07-21
93Хөрс хамгаалах цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль2012-06-21
1022Усны тухай хууль2012-06-21
1122Амьтны тухай хууль 2012-06-21
1222Ойн тухай хууль 2012-05-17
1322 Аялал жуулчлалын тухай хууль 2008-05-05
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА