Хууль, журам

#Акт №НэрОгноо
1А/809БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ ЭРХ ОЛГОХ ЖУРАМ 2020-04-01
2A/618БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАН БАТЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ2019-10-29
3А/428Хог хаягдлын улсын мэдээллийн нэгдсэн сангийн тогтолцоо, бүрдэл болон мэдээлэл төвлөрүүлэх журам2018-12-25
4236Хог хаягдлыг бууруулах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, устгах үйл ажиллагаа эрхэлсэн болон хаягдалгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг сурталчилж урамшуулал олгох журам2018-07-02
50ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2017-12-07
62Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2017-05-12
7А/03БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНД ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ 2014-01-06
822Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай хууль2012-07-21
922Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль2012-07-21
1022Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль 2012-07-21
113Хөрс хамгаалах цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль2012-06-21
1222Усны тухай хууль2012-06-21
1322Амьтны тухай хууль 2012-06-21
1422Ойн тухай хууль 2012-05-17
1522 Аялал жуулчлалын тухай хууль 2008-05-05
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА