Бидний тухай

Алсын хараа: Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадавхыг бэхжүүлж цөлжилтийг сааруулах, орчны бохирдлыг бууруулах, байгальд ээлтэй ногоон хөгжлийг эрхэмлэн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, нүүдлийн соёл, ахуйд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар иргэдийн ажиллаж амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ.


Эрхэм зорилго: Нийгмийн хөгжлийн хандлагыг экосистемийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүй байхад чиглүүлж, байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах, хамгаалах, жам ёсоор нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэх, байгальд ээлтэй тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар хүрээлэн байгаа орчны тогтвортой байдлыг хадгалж, ногоон хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

Хамт олон

Н.Гантулга

Дарга

Утас: 88038485

Э.Уянга

Салбарын бодлого төлөвлөлт, хүний нөөц, дотоод хяналт шинжилгээ үнэлгээ, тайлан мэдээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Утас: 88138901

Б.Цэрэнсугир

Ой, ус, төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 88038798

М.Мөнхзул

Мэдээ мэдээллийн сан, сургалт сурталчилгаа, байгаль орчны төлөв байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 88582247

Б.Батхүү

Аялал жуулчлал, гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 95086844

А.Мөнх-Эрдэнэ

Биологийн олон янз байдал, тусгай хамгаалалттай газар нутаг хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 94323231

Б.Нямтуяа

Газар, газрын хэвлий, түүний баялгийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт, хөрсний доройтол, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: Утас: 96444463

А.Ганцэцэг

Орчны бохирдол, химийн хорт бодис, байгалийн гамшиг, уур амьсгалын өөрчлөлт, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 86911900

З.Наранмандах

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

Утас: 86011827

Ц.Өлзийбат

Дэлгэрхангай уул улсын тусгай хамгаалалттай газрын байгаль хамгаалагч

Утас: 98290097

Н.Ганхуяг

Аймгийн тусгай хамгаалалттай Уул хадарганатайн байгаль хамгаалагч

Утас: 98950555

Н.Гомборагчаа

Загийн ус улсын тусгай хамгаалалттай газрын байгаль хамгаалагч

Утас: 93208853

Т.Баярсайхан

Баянжаргалан сумын Аргын хад орчмын байгаль хамгаалагч

Утас: 98886055

П.Батсайхан

Бага газрын чулуу улсын тусгай хамгаалалттай газрын байгаль хамгаалагч

Утас: 96616066

Б.Бадрах

Аймгийн тусгай хамгаалалттай Цагаан суварга, Дэл уул орчмын байгаль хамгаалагч

Утас: 88011451

Б.Бадамханд

Аймгийн тусгай хамгаалалттай Тогоогийн рашаан, Хаалган хад орчмын байгаль хамгаалагч

Утас: 88098829

Н.Гэсэржав

жижүүр

Утас: 89219917

Б.Найдансүрэн

жижүүр, сан техникч

Утас: 90119079

А.Нэргүй

Нягтлан бодогч

Утас: 89049979

Б.Зандраа

жолооч

Утас: 88091837

С.Хишигжаргал

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Утас: 88020181

Ч.Галбадрах

жижүүр

Утас: 99596183


ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА