Удирдлага, бүтэц

Удирдлага, бүтэц

Тус газар нь дарга, мэргэжилтэн 5, туслах ажилтан 7, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 1, 15 суманд байгаль орчны асуудал хариуцсан ажилтан, байгаль хамгаалагч 9, идэвхтэн байгаль хамгаалагч 50 гаруй томилон аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 
Манай газар 2005 оны Мандалговь хотын “Бүтээлч хамт олон”, 2007 оны Аймаг орон нутгийнхаа хөгжил, дэвшил, бүтээн байгуулалтын ажил үйлсэд хошуучлан оролцож “Хүндэт өргөмжлөл” хүртсэн. Мөн 2008 онд Засгийн газар болон Аймгийн Байгаль орчны талаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийг оновчтой зөв зохион байгуулснаар байгаль орчны салбартаа улсад 2-р байр, Байгаль орчны яам байгуулагдсаны 20 жилийн ой угтсан уралдаанд улсад 1-р байр, 2015, 2016 онуудад аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлийн хүрээний агентлагуудаас 1-р байранд, 2017 онд 3-р байранд, 2018 онд 2-р байр, 2019 онд 3-р байр, 2020 онд 2-р байр, 2021 онд 2-р байр, 2022 онд 3-р байранд тус тус орсон. сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА