Хууль, тогтоомж

#Акт №НэрОгноо
1А/287Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-11
2A/249Ариун цэврийн өрөөгөөр иргэд, жуулчид үйлчлүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх тухай 2023-04-21
3А/08Хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, индекс батлах тухай 2023-04-18
4А/09Тамга, тэмдэг түших, хэвлэмэл хуудас хариуцсан албан тушаалтныг шинэчлэн томилох тухай2023-04-18
5A/06Мэргэжлийн анги томилох тухай 2023-04-10
6А/07Галын аюулгүй байдлыг хангах бүлгэм шинэчлэн байгуулах тухай 2023-04-10
7A/04Зөвлөл шинэчлэн батлах тухай 2023-03-21
802Монголд зочлох жил болгон зарласантай холбогдуулан "Эрүүл аюулгүй-Цэвэр орчин" бүрдүүлэх арга хэмжээний тухай 2023-02-28
9A/03Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2023-02-20
10A/02Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2023-02-14
11А/427 А/4Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох, бүсэд мөрдөх дүрэм журам батлах тухай2023-02-01
12А/01Байгууллагын бүтэц орон тоо, цалин, нэмэгдэл батлах тухай 2023-01-16
13А/13ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2022-05-25
14А/14ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2022-05-25
15А/15Зардал гаргах тухай 2022-05-25
16А/12ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2022-05-23
17А/10ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2022-05-09
18А/11ЭД ХӨРӨНГИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ ТООЛЛОГО ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2022-05-09
19Б/15Э.УЯНГАД ЖИРЭМСНИЙ БОЛОН АМАРЖСАНЫ АМРАЛТ, ХҮҮХЭД АСРАХ ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ ТУХАЙ 2022-05-09
20А/7 Сургалтын зардал гаргах тухай 2022-03-25
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА