Хууль, тогтоомж

#Акт №НэрОгноо
1А/13ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2022-05-25
2А/14ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2022-05-25
3А/15Зардал гаргах тухай 2022-05-25
4А/12ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2022-05-23
5А/10ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2022-05-09
6А/11ЭД ХӨРӨНГИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ ТООЛЛОГО ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2022-05-09
7Б/15Э.УЯНГАД ЖИРЭМСНИЙ БОЛОН АМАРЖСАНЫ АМРАЛТ, ХҮҮХЭД АСРАХ ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ ТУХАЙ 2022-05-09
8А/7 Сургалтын зардал гаргах тухай 2022-03-25
9Б/10Дэмжлэг, тусламж үзүүлэх тухай 2022-03-17
10Б/11Идэвхтэн байгаль хамгаалагч томилох тухай 2022-03-17
11Б/09Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2022-03-09
12Б/08Төрийн жинхэнэ албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай 2022-03-07
13Б/06Ажлаас чөлөөлөх тухай 2022-03-02
14Б/07Ажилд түр томилох тухай 2022-03-02
15А/04Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2022-01-31
16А/5Байгууллагын даргын тушаалын хувийн хэрэг, хяналтын дагалдах хуудасны загвар батлах тухай 2022-01-31
17А/3Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2022-01-24
18Б/04Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2022-01-06
19Б/05Ур чадварын нэмэгдэл 2022-01-06
2002БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ2022-01-05
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА