Хууль, тогтоомж

#Акт №НэрОгноо
1А/12 БАЙГУУЛЛАГЫН 0-12 НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ЭМЭГТЭЙ АЛБАН ХААГЧДАД ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-04-02
2А/809БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ ЭРХ ОЛГОХ ЖУРАМ 2020-04-01
3A/05БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ,БОГИНОСГОСОН ЦАГААР АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ 2020-01-29
4А/02Хоолны үнийн хөнгөлөлтийг шинэчлэн тогтоох тухай 2020-01-15
5А/012020 ОНЫ ОРОН ТОО, АЛБАН ХААГЧДЫН ЦАЛИН, НЭМЭГДЭЛ, УРАМШИЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 2020-01-03
6A/394ХОГ ХАЯГДЛЫН ОЛОН НИЙТИЙН БАЙЦААГЧ АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ 2019-11-05
7А/393ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨВЛӨРСӨН ЦЭГИЙН БОЛОН ХОГ ХАЯГДЛЫГ СЭРГЭЭН АШИГЛАХ, УСТГАХ, БУЛШЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ2019-11-05
8A/618БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАН БАТЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ2019-10-29
906ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫГ, ЦЭВЭРЛЭХ, ЦУГЛУУЛАХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, СЭРГЭЭН АШИГЛАХ, УСТГАХ, БУЛШЛАХ ЖУРАМ2019-07-01
10A/43, A/69Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох тухай2019-02-19
11А/012019 оны орон тоо, албан хаагчдын цалин, нэмэгдэл, урамшил батлах тухай2019-01-21
12A/192, A/2Аргачлал батлах тухай 2018-12-25
13А/428Хог хаягдлын улсын мэдээллийн нэгдсэн сангийн тогтолцоо, бүрдэл болон мэдээлэл төвлөрүүлэх журам2018-12-25
14A/57Нүүрсний үнэ, тээврийн зардал олгох тухай2018-11-23
15A/409Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-26
16А-299Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр идлэг шонхор амьдаар нь барих, тээвэрлэх, арчлах, экспортонд гаргах үйл ажиллагаанд мөрдөх журам 2018-08-21
1709"Ховор амьтан агнах, барихад тусгай зөвшөөрөл олгох журам"- нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-08-21
18А-370Тусгай зориулалтаар болон ахуйн зориулалтаар амьтан агнах, барих хуваарь батлах тухай 2018-08-21
19А-338Нөхөн сэргээлтийн ажлыг хүлээн авах, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, актын загвар батлах тухай 2018-08-21
20236Хог хаягдлыг бууруулах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, устгах үйл ажиллагаа эрхэлсэн болон хаягдалгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг сурталчилж урамшуулал олгох журам2018-07-02
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА