Хууль, тогтоомж

#Акт №НэрОгноо
1A/402ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2020-05-26
2А/29СУРГАЛТЫН ЗАРДАЛ ГАРГАХ ТУХАЙ2020-05-22
3А/27ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-05-20
4А/28ХҮҮХДИЙН БАЯРТ ЗАРДАЛ ГАРГАХ ТУХАЙ2020-05-20
5A/26ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-05-07
6А/25УЛИРЛЫН МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ, УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ2020-04-24
7А/24АЛБАН ХААГЧДАД ЦАЛИНГИЙН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2020-04-16
8А/22УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-04-13
9А/23УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-04-13
10А/21УРАЛДААН ЗАРЛАХ ТУХАЙ 2020-04-09
11A/13Зэрэг дэв олгох тухай 2020-04-06
12А/14БОГИНОСГОСОН ЦАГААР АЖИЛЛАХЫГ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 30-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ СУНГАХ ТУХАЙ2020-04-06
13А/17БАЙГУУЛЛАГЫН ӨМЧ ХАМГААЛАХ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2020-04-06
14A/16ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ БҮЛГЭМ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2020-04-03
15А/12 БАЙГУУЛЛАГЫН 0-12 НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ЭМЭГТЭЙ АЛБАН ХААГЧДАД ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-04-02
16А/809БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ ЭРХ ОЛГОХ ЖУРАМ 2020-04-01
17A/05БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ,БОГИНОСГОСОН ЦАГААР АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ 2020-01-29
18А/02Хоолны үнийн хөнгөлөлтийг шинэчлэн тогтоох тухай 2020-01-15
19А/012020 ОНЫ ОРОН ТОО, АЛБАН ХААГЧДЫН ЦАЛИН, НЭМЭГДЭЛ, УРАМШИЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 2020-01-03
20A/394ХОГ ХАЯГДЛЫН ОЛОН НИЙТИЙН БАЙЦААГЧ АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ 2019-11-05
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА