Хууль, тогтоомж

#Акт №НэрОгноо
1А/41Зөвшөөрөл олгох тухай 2020-09-09
2А/40ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-08-21
3А/38ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-07-23
4А/186Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Нөхөн сэргээлт-2020/2020-07-17
5А/33ЗАРДАЛ ГАРГАХ ТУХАЙ 2020-07-10
6А/34СУРГАЛТЫН ЗАРДАЛ ГАРГАХ ТУХАЙ 2020-07-10
7А/32ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2020-06-23
8А/31АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2020-06-22
9A/402ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2020-05-26
10А/402Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах саналыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд ирүүлэхэд мөрдөх журам2020-05-26
11А/29СУРГАЛТЫН ЗАРДАЛ ГАРГАХ ТУХАЙ2020-05-22
12А/27ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-05-20
13А/28ХҮҮХДИЙН БАЯРТ ЗАРДАЛ ГАРГАХ ТУХАЙ2020-05-20
14A/26ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-05-07
15А/25УЛИРЛЫН МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ, УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ2020-04-24
16А/24АЛБАН ХААГЧДАД ЦАЛИНГИЙН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ2020-04-16
17А/22УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-04-13
18А/23УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2020-04-13
19А/21УРАЛДААН ЗАРЛАХ ТУХАЙ 2020-04-09
20A/13Зэрэг дэв олгох тухай 2020-04-06
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА