Бидний тухай
2018 оны 03 сарын 11

Бидний тухай

Алсын хараа: Өнөө болон ирээдүй үеийнхний сайн сайхан амьдралын төлөө байгаль орчны эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлж, экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан, байгалийн нөөц баялгаа хамгаалан, зүй зохистой ашиглах алсын хараатай бодлого баримтлан ажиллана. Эрхэм зорилго: Нутаг дэвсгэртээ байгаль хамгаалах, байгаль орчны…

Үйл ажиллагаа
2018 оны 03 сарын 11

Үйл ажиллагаа

1. Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Хүний аюулгүй байдлыг хангах сайн засаглал” хөтөлбөр, УИХ, Засгийн газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын шийдвэрээр батлагдсан байгаль орчны чиглэлийн бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөрүүд, “Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр”-т байгалийн нөөц баялгийг…

Удирдлага, бүтэц
2018 оны 03 сарын 11

Удирдлага, бүтэц

Тус газар нь дарга, мэргэжилтэн 5, туслах ажилтан 7, Дэргэдээ Сум дундын ойн анги 1, 15 суманд байгаль орчны асуудал хариуцсан ажилтан, байгаль хамгаалагч 9, идэвхтэн байгаль хамгаалагч 50 гаруй томилон аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай газар…

Түүхэн товчоо
2018 оны 03 сарын 11

Түүхэн товчоо

Тус аймгийн Байгаль орчныг хамгаалах газрыг 1988 онд Ус цаг уурын товчоо, ойн ангийн аж ахуйг нэгтгэн байгуулж, газрын даргаар Д. Мөнхжаргал, ерөнхий инженер Ц. Бямбаа нарыг томилжээ. 1988 он хүртэл байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээг олон нийтийн байгууллага, яамдын…

Мэндчилгээ
2018 оны 03 сарын 11

Мэндчилгээ

 Манай байгууллагын вэб хуудсаар зочилж байгаа та бүхэнд Дундговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын хамт олны өмнөөс болон хувиасаа чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлье. Манай говь нутагт сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас цөлжилт хурдацтайгаар явагдах, байгалийн нөөц, баялагийн хомсдолд…

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА